Usługi P.Poż

Pożar jest żywiołem, który powoduje często straty nieodwracalne…
i nie mamy tu na myśli utraty całego materialnego majątku firmy.