Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP
Zobacz więcej

Polska Grupa BHP

Polska Grupa BHP to doświadczenie i siła sprawdzonego zespołu specjalistów z różnych dziedzin tworzących jedną z największych sieci serwisowych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy w Polsce.

Platforma Edukacyjna

Polska Grupa BHP szkolenia online.

Zaloguj się do serwisu

DZIAŁAMY NA RZECZ I W INTERESIE PRACODAWCÓW !!!!

DLACZEGO? Bo na własnej skórze przekonaliśmy się ile problemów ma Przedsiębiorca prowadzący swoją firmę !!! Wspomagamy więc Przedsiębiorców we wszystkich sprawach trudnych związanych z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz całą logistyką administracyjną. Przedsiębiorca ma zająć się rozwojem i prowadzeniem własnej firmy, a my zajmiemy się resztą tematów.

W Naszym zespole pracują specjaliści ds. bhp, specjaliści i inspektorzy ds. ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ds. kadr i płac, inspektorzy ochrony danych osobowych, biegli sądowi, eksperci ds. bhp certyfikowani przez CIOP-PIB, prawnicy, rzeczoznawcy, pracownicy naukowi z całego kraju.

Współpraca tak wielu osób posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, a rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy staje się proste.

Ten zespół działa dla Ciebie Drogi Pracodawco / Przedsiębiorco - aby pomóc Tobie we wszystkich problemowych sprawach od prostych codziennych zaczynając po trudne ze sporami sądowymi włącznie kończąc. Masz problem – zadzwoń – zajmiemy się nim za Ciebie.

Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości usług na terenie całego kraju. Niezależnie od tego gdzie jest Państwa siedziba lub oddział my jesteśmy blisko.

Dofinansowanie z ZUS

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz więcej informacji
Laboratoria

Badania i pomiary środowiska pracy.
Doradzimy, zorganizujemy i wykonamy dla Ciebie pomiary środowiska pracy.

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników laboratorium.
Szkolenia skierowane są dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.

Zobacz więcej informacji

BHP

Pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii dla firm i przedsiębiorców

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Więcej
Dofinansowanie z ZUS
W ramach outsourcingu bhp realizujemy postanowienia art. 23711 Kodeksu Pracy w zakresie pełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych przepisami o Służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku.
Więcej
Służba BHP outsourcing
Pomagamy we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm: PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001.
Więcej
System zarządzania BHP
Postępowanie powypadkowe Pracodawca wszczyna z urzędu, wystarczy sam fakt zaistnienia zdarzenia, pracownik nie musi zwracać się z takim żądaniem.
Więcej
Postępowanie powypadkowe
Po co robimy systematyczne wewnętrzne kontrole i przeglądy? Aby pracodawca wiedział w jakim obszarze, w jakim zakresie, jakie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo są do poprawy. Tylko dzięki tym działaniom możemy wcześniej usunąć lub naprawić dostrzeżone niezgodności z przepisami lub zasadami bhp.
Więcej
Kontrole i audyty
§39 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na Pracodawcę obowiązek oceny ryzyka zawodowego przy poszczególnych pracach, oraz udokumentowanie tego ryzyka.
Więcej
Ocena ryzyka zawodowego
Środki ochrony indywidualnej mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pracowników.
Więcej
Środki ochrony indywidualnej
Zgodnie z 237 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
Więcej
Odzież i obuwie robocze
Usługi P.Poż

Pożar jest żywiołem, który powoduje często straty nieodwracalne… i nie mamy tu na myśli utraty całego materialnego majątku firmy.

Jeżeli zależy Państwu na skutecznej ochronie przeciwpożarowej oraz spełnieniu wymagań prawnych oferujemy naszą pomoc.

Zobacz więcej o usługach P.Poż

Przejdź do góry strony