Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pracowników.

Środki ochrony indywidualnej mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pracowników.
Zgodnie z 237 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
Spełnienie tych wymagań w zakresie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej i przekazaniu pracownikom właściwych informacji przysparza wielu pracodawcom poważnych trudności. Pomoc doświadczonego specjalisty bhp jest w tym przypadku nieoceniona.

Przejdź do góry strony