Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pracowników.