Służba BHP outsourcing

W ramach outsourcingu bhp realizujemy postanowienia art. 23711 Kodeksu Pracy w zakresie pełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych przepisami o Służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku.