Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Służba BHP outsourcing

W ramach outsourcingu bhp realizujemy postanowienia art. 23711 Kodeksu Pracy w zakresie pełnienia wszystkich obowiązków przewidzianych przepisami o Służbie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku.

W szczególności:

 • Przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie BHP
 • Udział w ocenie i dokumentację ryzyka zawodowego, oraz okresową aktualizację
 • Udział w przeglądach i kontrolach maszyn i urządzeń
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Udział w opracowywaniu zasad i tabeli przydziałów odzieży i obuwia roboczego
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • Analizy stanu BHP w firmie
 • Przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie BHP
 • Opiniowanie po względem bhp przepisów wewnętrznych regulujących warunki BHP oraz dokumentacji i druków
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu BHP
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do pracy i wypadków w drodze z pracy
 • Występowanie z upoważnienia Zleceniodawcy przed organami kontroli i nadzoru warunków pracy.

Przejdź do góry strony