Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP składa się z 2 niezależnych instruktaży

Szkolenie wstępne bhp składa się z 2 niezależnych instruktaży:

  • Instruktażu wstępnego ogólnego, który przeprowadza najczęściej pracownik służby bhp. Instruktaż ten przeprowadza się tylko raz, przed dopuszczeniem do pracy po raz pierwszy nowego pracownika.
  • Instruktażu stanowiskowego, który na stanowisku pracy przeprowadza bezpośredni przełożony. Natomiast ten instruktaż może być przeprowadzany wielokrotnie w trakcie trwania zatrudnieni. Należy go powtórzyć za każdym razem, gdy pracownik zmienia stanowisko pracy, lub zmieni się wyposażenie stanowiska, pojawi się nowa maszyna, technologia, czy np. zostanie wprowadzony do stosowania na danym stanowisku nowa substancja chemiczna.

Przeprowadzenie obu instruktaży potwierdza się na jednej karcie szkolenia wstępnego, którą przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Przejdź do góry strony