Kim jesteśmy?

W skład Polskiej Grupy BHP wchodzą jedynie te ośrodki, których głównym obszarem działania jest bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy, a zatrudnieni w nich specjaliści lubią to co robią i podchodzą do swej pracy z pasją. Między innymi dlatego rezultaty naszych działań są lepsze od oczekiwanych.

Pomagamy także w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz pierwszej pomocy.

Naszym priorytetem jest zapewnianie najwyższej jakości usług na terenie całego kraju. Niezależnie od tego gdzie jest Państwa siedziba lub oddział my jesteśmy blisko…