System zarządzania BHP

Pomagamy we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm: PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001