Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

System zarządzania BHP

Pomagamy we wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm: PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001

Najważniejsze etapy wdrażania systemowego zarządzania BHP:

  • Analiza działań oraz dokumentów dotyczących zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań aktualnego wydania normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001,oraz wymagań przepisów prawa dotyczących BHP.
  • Szkolenie Kierownictwa z zakresu wybranej normy, oraz budowy i wdrażania Systemu Zarządzania BHP w Firmie.
  • Zaproponowanie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP i pomoc w ich wprowadzeniu.
  • Opracowanie i ustanowienie Polityki BHP.
  • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji wraz z planem działań korygujących.
  • Ustalenie celów i zadań w zakresie BHP i programów ich realizacji.
  • Opracowanie dokumentów systemowych: instrukcji, formularzy, procedur, oraz pomoc w ich wdrażaniu.
  • Przeprowadzenie wewnętrznego audytu wdrożonego systemu zarządzania BHP w Firmie.
  • Zaproponowanie właściwych działań korygujących po audycie systemu zarządzania BHP.
  • Audyt certyfikujący – przeprowadza niezależna jednostka certyfikująca.

Przejdź do góry strony