Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Szkolenia specjalistyczne dla pracowników laboratorium

Szkolenia skierowane są dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pobierania próbek powietrza do oceny zawartości aerozoli, krystalicznej krzemionki i metali;
 • pomiarów czynników fizycznych;
 • obsługi sprzętu laboratoryjnego;
 • zmian w przepisach i normach;
 • sprawdzania aparatury pomiarowej;
 • wyznaczania wskaźnika narażenia;
 • określania niepewności aparatury pomiarowej;
 • potwierdzania metody badawczej;
 • walidowania metody badawczej;
 • opracowywania sprawozdań z wykonanych badań i pomiarów;
 • wdrażania i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz aktualnymi wymaganiami PCA.

Szkolenia powadzone są przez wieloletnich praktyków z branży laboratoryjnej, byłych pracowników PCA w formie wykładów oraz warsztatów. Szkolenia obejmują system zarządzania laboratorium (obszar jakościowy) oraz obszar techniczny. Organizujemy również szkolenia zamknięte dla laboratoriów badawczych. 

Przejdź do góry strony