Usługi BHP

Pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii dla firm i przedsiębiorców.

Bezpieczeństwo stało się jednym najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka w XXI wieku. Jednocześnie wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiło się wiele nowych zagrożeń w naszym życiu codziennym i w środowisku pracy. Na co dzień spotykamy się z zagrożeniami natury fizycznej, chemicznej, biologicznej, a także psychofizycznej i społecznej. Identyfikacja oraz analiza tych zagrożeń i znalezienie sposobów ograniczenia ryzyka z nimi związanego to tylko jeden z elementów codziennej pracy naszych specjalistów.