Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

Kontrole i audyty

Po co robimy systematyczne wewnętrzne kontrole i przeglądy?


Aby pracodawca wiedział w jakim obszarze, w jakim zakresie, jakie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo są do poprawy.
Tylko dzięki tym działaniom możemy wcześniej usunąć lub naprawić dostrzeżone niezgodności z przepisami lub zasadami bhp.

Wcześniej to znaczy:

  • Zanim w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektor wyda nakaz usunięcia lub naprawienia niezgodności i zanim nałoży karę grzywny.
  • Zanim dojdzie do wypadku.

Nawet jeśli dojdzie do wypadku, czego nigdy w 100% nie można wykluczyć, brak (wcześniej usuniętych) niezgodności nie ułatwi prawnikom reprezentującym poszkodowanego uzyskanie odszkodowania od Pracodawcy.

Przejdź do góry strony