Skocz do głównej treści strony
Polska Grupa BHP

METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ BHP​ ​- część 2

Miejsce szkolenia: WEBINAR na platformie Polskiej Grupy BHP
Data szkolenia: 2023-05-18 14:00
Typ szkolenia: Szkolenia BHP

SZKOLENIE ONLINE (WEBINAR)

2 dni szkoleniowe w terminach: 16.05.2023 r. oraz 18.05.2023 r. po 5 godzin lekcyjnych w godzinach 14:00-18:00

Program Szkolenia

  • przygotowanie instruktora do szkolenia,
  • metody, formy organizacyjne i środki dydaktyczne przydatne w realizacji szkoleń BHP,
  • zasady dydaktyczne i ich przestrzeganie w kształceniu dorosłych – przykłady,
  • realizacja szkolenia BHP,
  • ewaluacja szkoleń BHP,
  • konflikty w relacjach dydaktyczno-wychowawczych metody rozwiązywania i zapobiegania im.

Do kogo kierowane jest szkolenie

Szkolenie kierowane jest do osób prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), przede wszystkim do:

  • wykładowców i instruktorów chcących zdobyć wymagane rozporządzeniem przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkoleń – pracownicy służby bhp;
  • osób prowadzących instruktaż stanowiskowy w firmie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami;
  • innych osób chcących nabyć odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.

Prowadzący szkolenie

Prowadzący szkolenie to nauczyciel akademicki – adiunkt dydaktyczno-naukowy – o specjalności: pedagogika dorosłych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kompetencje społeczne. 25 lat stażu pracy w powyższym zakresie.

Od 12 lat w branży BHP. Stanowisko - główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej.

Od 5 lat zajmuje się wykonywaniem pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w akredytowanym laboratorium środowiska pracy.

trener/wykładowca
dr Marcin Czechowski

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia (2 dni szkoleniowe, łącznie 10 godzin lekcyjnych), materiały szkoleniowe, wydanie imiennych zaświadczeń z udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.05.2023 r. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 6 osób.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty na konto bankowe:

BNP PARIBAS PL 94 1600 1462 1892 8079 9000 0001 (w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłata  nie będzie zwracana). W tytule przelewu należy wpisać „Szkolenie: metodyka prowadzenia szkoleń, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika”. Po dokonaniu wpłaty uczestnik szkolenia otrzyma indywidualny link do szkolenia oraz hasło.

Termin szkolenia

szkolenie obejmuje 10 godzin lekcyjnych - 2 dni szkoleniowe w terminach 16.05.2023 r. oraz 18.05.2023 r. po 5 godzin lekcyjnych (jednostka dydaktyczna 45 minut) w godzinach: 14:00-18:00, szkolenie w formie zdalnej – „webinar” prowadzony na platformie szkoleniowej Polskiej Grupy BHP.​

Miejsce szkolenia

Szkolenie w formie zdalnej – „webinar” prowadzony na platformie szkoleniowej Polskiej Grupy BHP.

Kontakt do organizatora

Marta Pilarska

tel. 603 499 090

e-mail: biuro@polskagrupabhp.pl

Koszt

450 zł netto / osoba

Przejdź do góry strony