Szkolenia BHP Sieradz

NIE JEST OŚRODKIEM PARTNERSKIM POLSKIEJ GRUPY BHP
„Goma” – Szkolenie Kadr

98-200 Sieradz,
ul. Sarańska 5 (wejście od ul. Łokietka)
tel. 43 / 826-77-98

Zakres usług:

 • BHP – szkolenia i doradztwo,
 • Ochrona przeciwpożarowa – szkolenia i doradztwo,
 • Pierwsza pomoc przedlekarska – szkolenia,
 • Ochrona środowiska – szkolenia i doradztwo,
Oraz szkolenia specjalistyczne:

 • Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych,
 • System analizy zagrożeń, kryteria punktów kontroli HACCP,
 • Dobre praktyki higieniczno – sanitarne,
 • Prace na wysokości,
 • Zasady oceny zgodności maszyn z normami Unii Europejskiej,
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • Obsługa żurawi przenośnych (przeładunkowych),
 • Uprawnienia energetyczne grupy I, II i III,
 • Palacze CO (w zależności od rodzaju kotła),
 • LPG – bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach,
 • Piły mechaniczne do cięcia drewna,
 • Obsługa wykaszarek.