Szkolenia

Jeśli sądzisz, że edukacja jest kosztowna,

sprawdź ile kosztuje niewiedza.

Przygotowując projekt szkoleniowy zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę firmy klienta i jego indywidualne potrzeby. Jesteśmy w stanie przeprowadzić dowolne szkolenie bhp dla różnych grup zlokalizowanych w dowolnej części kraju z zachowaniem lokalnego poziomu cen.

Takie rozwiązanie to:

  • możliwość jednoczesnej realizacji szkoleń w wielu miastach,
  • krótkie terminy,
  • niskie koszty,
  • gwarancja najwyższej jakości.

Prosimy wybrać z listy lub na mapce w zakładce OŚRODKI naszą najbliższą placówkę i poprosić e-mailem lub telefonicznie o kontakt.
Pomożemy ustalić jaki rodzaj szkolenia jest potrzebny, wspólnie wybierzemy najdogodniejszą formę kształcenia (stacjonarne, e-learning lub połączenie obydwu form).
Po ustaleniu Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości przedstawimy najdogodniejszą ofertę.

Państwa satysfakcja jest dla nas najważniejsza

Szkolenia w formie wykładu to dla nas odległa historia. Stale podnosimy atrakcyjność przekazu treści, a zajęcia są prowadzone w ciągłej interakcji z uczestnikami. Prezentacje multimedialne, filmy i praca w grupach to standard. Pokazy, ćwiczenia praktyczne i zabawy edukacyjne sprawiają, że uczestnicy lepiej zapamiętują treść zawartą w programie szkolenia i oceniają samo szkolenie jako wyjątkowo ciekawe.

Opinie uczestników szkoleń:

„Najciekawsze były ćwiczenia z pierwszej pomocy, teraz naprawdę wiem jak jej udzielić”

„Z poprzednich szkoleń niewiele zapamiętałem poza tym, że było tylko gadanie. Nie sądziłem że można inaczej”

„Pierwszy raz w życiu uruchamiałem gaśnicę, fajna zabawa i w razie czego wiem już jak się to robi”

„Nigdy bym nie uwierzył, że szkolenie bhp może być ciekawe, to było bardzo miłe zaskoczenie”

Najczęściej zadawane pytania

CZY SZKOLENIA BHP SĄ OBOWIĄZKOWE?

 

Na to pytanie odpowiedzi udziela Art. 2373. KODEKSU PRACY

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

JAK CZĘSTO NALEŻY SZKOLIĆ PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP?

 

Szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy.

Szkolenie okresowe:

  • Pracodawcy i kadra kierownicza co 5 lat (pierwsze w do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy),
  • Pracownicy administracyjno-biurowi co 6 lat (pierwsze do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy),
  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata (pierwsze do 12 miesięcy od zatrudnienia),
  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych na których występują szczególnie duże zagrożenia raz w roku (pierwsze przed dopuszczeniem do pracy).