PIERWSZA POMOC

Każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Kodeks Pracy art. 2091

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, pozwoli wywiązać się Państwu z tego wymogu.

Zapewniamy przeszkolenie personelu do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Standardowe szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji: fantomy, treningowe defibrylatory automatyczne (AED), apteczki, materiały opatrunkowe, itp.

Program zajęć ma na celu przede wszystkim praktyczną naukę pierwszej pomocy, każdy z uczestników nie tylko zobaczy pokaz, ale również sam wykona wszystkie ćwiczenia.

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, istnieje oczywiście możliwość dostosowania programu do Państwa indywidualnych potrzeb.
W tym celu prosimy w zakładce OŚRODKI wybrać z listy lub na mapce naszą najbliższą placówkę i poprosić e-mailem lub telefonicznie o kontakt.