SAMA WIEDZA

NIE WYSTARCZY,

TRZEBA JESZCZE UMIEĆ

JĄ STOSOWAĆ.

Johann Wolfgang Goethe

PROWADZIMY

SZKOLENIA

STACJONARNE

I E-LERNING

Z ZAKRESU BHP

SZKOLENIA P.POŻ

Opracowujemy instrukcje
bezpieczeństwa pożarowego

Wykonujemy audyty z zakresu
ppoż. w firmie

PROWADZIMY

SZKOLENIA

Z ZAKRESU

PIERWSZEJ POMOCY

PRZEDLEKARSKIEJ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Prowadzisz firmę BHP od kilku lat?

W Twoim mieście nie ma jeszcze naszego ośrodka partnerskiego?

Polska Grupa BHP to doświadczenie i siła wielu sprawdzonych placówek tworzących największą sieć serwisową branży BHP.

W skład Polskiej Grupy BHP wchodzą jedynie te ośrodki, których głównym obszarem działania jest bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy, a zatrudnieni w nich specjaliści lubią to co robią i podchodzą do swej pracy z pasją. Między innymi dlatego rezultaty naszych działań są lepsze od oczekiwanych.

Pomagamy także w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz pierwszej pomocy.

Naszym priorytetem jest zapewnianie najwyższej jakości usług na terenie całego kraju. Niezależnie od tego gdzie jest Państwa siedziba lub oddział my jesteśmy blisko…

Szkolenia P.Poż.

Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
wykonujemy audyty z zakresu ppoż. w firmie.

Polecamy szkolenia

Stacjonarne i e-learning

Realizujemy szkolenia BHP w całej Polsce w formie kursu stacjonarnego lub samokształcenia kierowanego.

WIĘCEJ

Pierwsza pomoc

Zapewniamy przeszkolenie personelu z zasad udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

WIĘCEJ

Na wysokości

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na wysokości oraz dla osób nadzorujących takie prace.

WIĘCEJ

Azbest

Szkolenie w zakresie przeznaczone jest dla pracowników, którzy są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz osób kierujących takimi pracownikami.

WIĘCEJ

Ochrona P.Poż.

Przeprowadzamy: szkoleń p.poż dla pracowników, próbną ewakuację. Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

WIĘCEJ

Dydaktyka

Szkolenia dydaktyczne adresowane są do pracowników służby bhp, oraz osób kierujących pracownikami, które przeprowadzają instruktarze stanowiskowe w ramach szkolenia wstępnego.

WIĘCEJ

BEZPŁATNY AUDYT STANU BHP

Na Państwa prośbę nasi specjaliści przeprowadzą bezpłatnie niezobowiązujący podstawowy audyt stanu bhp i przygotują zestawienie działań jakie należało by podjąć.
W celu zamówienia audytu prosimy o kontakt z najbliższym ośrodkiem.