Sesja odbyła się 28 kwietnia 2017 w Sali Kolumnowej Sejmu RP

Uczestników przywitał Przewodniczący ROP poseł na Sejm RP Pan Janusz Śniadeki. Następnie minutą ciszy uczczono ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W trakcie konferencji wystąpili między innymi: Pan Prof. Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy, Pan Prof. Jacek Męcina – Członek Rady Dialogu Społecznego, Małgorzata Nietopiel – Dyrektor Departamentu Prewencji Rehabilitacji ZUS oraz Pani prof. Danuta Koradecka – Dyrektor CIOP-PIB.