SZKOLENIA P.Poż.

Pożar jest żywiołem, który powoduje często straty nieodwracalne…
i nie mamy tu na myśli utraty całego materialnego majątku firmy.

Jeśli zależy Państwu na skutecznej ochronie przeciwpożarowej, oraz spełnieniu wymagań prawnych oferujemy naszą pomoc w zakresie:

  • szkoleń p.poż dla pracowników,
  • przeprowadzenia próbnej ewakuacji,
  • opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.