SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń okresowych bhp:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno biurowych,
  • dla pracowników placówek oświatowych i nauczycieli,
  • dla pracowników placówek służby zdrowia,
  • dla pracowników inżynieryjno technicznych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Przy połączeniu formy szkolenia stacjonarnego i e-learningu to Państwo decydujecie o czasie trwania zajęć i ćwiczeń, a naszym zadaniem jest zrobić wszystko aby ten czas efektywnie wykorzystać.
Łączonej formy nie można zastosować jednak dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.