Szkolenia BHP Żyrardów

PROTEKO Centrum BHP

Adres biura:
96-300 Żyrardów
Parkingowa 18 lok. 20

Kontakt:
kom. 690 247 690
e-mail: proteko@proteko.eu

Ochrona PPOŻ:

 • Stały nadzór PPOŻ
 • Audyty stanu PPOŻ
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – Plany Ewakuacji
 • Szkolenia PPOŻ
 • Dostosowanie obiektów
 • Próbne Ewakuacje Pracowników

Szkolenia:

 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Bezpieczne usuwanie Azbestu
 • Praca na wysokości
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia BHP: wstępne (Instruktaż Ogólny), okresowe, tematyczne i specjalistyczne
 • Szkolenia dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby BHP – szkolenie uprawnia pracodawcę do przeprowadzania szkoleń wstępnych w pełnym zakresie oraz pełnienia innych zadań służby BHP we własnym zakresie
 • Szkolenia On-Line – dostępne wkrótce

Inne usługi:

 • Stały nadzór BHP
 • Audyty stanu BHP
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
 • Postępowania powypadkowe
 • Dostosowanie maszyn i urządzeń
 • Dostosowanie budynków i pomieszczeń oraz stanowisk pracy do wymagań przepisów BHP
 • Reprezentowanie przed organami kontrolnymi: PIP, PIS, PSP, UDT, TDT etc.
 • Organizacja pomiarów środowiska pracy
 • Obsługa budów – BIOZ – IBWR
 • Oferujemy również wykonanie wszystkich usług w języku angielskim