Szkolenia BHP Ostrowiec Świętokrzyski

Firma Szkoleniowo Usługowa „EKSPERT”

Adres biura:
ul. Asnyka 13
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Kontakt:
kom. 603 860 078
kom. 601 427 289
e-mail: ekspert.bhp@vp.pl

Kompleksowa obsługa BHP

 • szkolenia w zakresie BHP,
 • prowadzenie kontroli stanu BHP,
 • audyty stanu BHP,
 • sporządzanie okresowych analiz BHP,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • udział w postępowaniach powypadkowych,
 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji z zakresu BHP.

Pierwsza Pomoc
Proponujemy państwu szkolenia dla pracowników oraz osób indywidualnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Pracujemy i ćwiczymy na profesjonalnym sprzęcie: fantomach, treningowym defibrylatorze(AED) oraz na sprzęcie ratowniczym, w którego skład wchodzą apteczki, materiały opatrunkowe, nosze ratunkowe, kołnierze ortopedyczne, szyny kramera itp.

Ochrona przeciwpożarowa
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wykonywaną przez absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, specjalistów w dziedzinie pożarnictwa i profilaktyki.

 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowanie oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia,
 • oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego oraz znakami informacyjnymi zgodnie z polską normą,
 • opracowanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • obliczanie obciążenia ogniowego,
 • wyposażanie obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,
 • przeglądy i naprawy gaśnic,
 • pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów,
 • próby ciśnieniowe węży przeciwpożarowych,
 • wykonywanie przepustów instalacyjnych,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych z PSP,
 • przygotowanie inwestycji do odbioru przez organy PSP,
 • analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • sporządzanie programów Zapobiegania Awariom i Planów Ratowniczych (Dyrektywa SEVESOII).

Projekty organizacji ruchu
Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania związane z zabezpieczeniem i organizacją ruchu drogowego. Począwszy od wykonania projektu zmiany organizacji ruchu poprzez uzyskanie wszystkich niezbędnych formalności (uzgodnień i opinii).

 • wykonania projektów czasowej zmiany organizacji ruchu (dotyczące np. przyłączy, remontów instalacji wod-kan, co, sieci teletechnicznych, budowy wjazdów, remontów dróg, itp.),
 • wykonania projektów stałej, docelowej zmiany organizacji ruchu (np. na nowo powstałych osiedlach, miejsca parkingowe itp.),
 • kompleksowa obsługa w zakresie niezbędnych uzgodnień i opinii w stosownych instytucjach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Staszowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św., Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrowcu Św., Wojewódzka Komenda Policji oraz Urząd Marszałkowski w Kielcach.

HACCP
Proponujemy kompleksowe wdrażanie systemu HACCP dla przedsiębiorców sektora spożywczego. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności związane jest z wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem.

 • pomoc w realizacji zaleceń i wymagań stawianych przez Sanepid,
 • opracowanie indywidualnej kompletnej dokumentacji dostosowanej do charakteru prowadzonej działalności tj.: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur, instrukcji, formularzy, rejestrów,
 • szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień higieny oraz wymagań systemu HACCP/GMP/GHP,
 • pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia zapisów w dokumentacji sanitarnej.

Szkolenia on-line BHP i p.poż.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kursy i szkolenia BHP przez internet (online) przeznaczone zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. To z pewnością doskonała propozycja dla firm, które chcą szybko i fachowo przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W naszej ofercie szkoleń on-line dostępne jest również szkolenie podstawowe z ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie specjalistyczne

 • Zapinacza hakowego.
 • Prace na wysokości (przeglądy sprzętu do prac na wysokości) i inne na życzenie klienta.