Szkolenia BHP Zielona Góra

Zakres usług obejmuje:

 • przeprowadzanie kompleksowej obsługi firm z zakresu BHP i PPOŻ.,
 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) oraz okresowe BHP,
 • szkolenia z zakresu PPOŻ.,
 • szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY,
 • tworzenie oceny ryzyka zawodowego,
 • tworzenie dokumentacji powypadkowej związanej z wypadkami w pracy / w drodze do i z pracy,
 • tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • tworzenie instrukcji BHP dla stanowisk pracy,
 • wykonywanie audytu BHP i PPOŻ.,
 • wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie próbnej ewakuacji,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP i PPOŻ.,
 • opracowywanie planów ewakuacyjnych,
 • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych.