Szkolenia BHP Warszawa

Ośrodek Doradczo Szkoleniowy „MER” istnieje od 1999 roku.

Biuro w Warszawie:
00-140 Warszawa,
Al. Solidarności 117 pok. 205
(wejście od Al. Jana Pawła II)

Biuro w Piastowie:
05-820 Piastów,
ul. Warszawska 43 lokal 79
Wejście klatką „B” od ul. Bohaterów Wolności

Kontakt:
tel. 22 / 723-23-19
e-mail: kontakt@pgbhp.pl

Zakres usług:

  • BHP – szkolenia i doradztwo,
  • Ochrona przeciwpożarowa – szkolenia i doradztwo,
  • Pierwsza pomoc przedlekarska – szkolenia,
  • Ochrona środowiska – szkolenia i doradztwo,

Oraz szkolenia specjalistyczne:

  • Ochrona danych osobowych – szkolenia i doradztwo,
  • Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych,