Szkolenia BHP Rzeszów

Zakład Szkoleniowo – Usługowy BEHAPEK S.C. Antoni Niemiec, Krzysztof Babka

Biura:

35-234 Rzeszów,
ul. Trembeckiego 11A/304
tel. 17 / 250 70 55

37-100 Łańcut,
Wola Dalsza 339B

Kontakt:

tel. 607 619 825
tel. 607 619 800
e-mail: Behapek@op.pl

Zakres usług:

 • BHP – szkolenia i doradztwo,
 • Ochrona przeciwpożarowa – szkolenia i doradztwo,
 • Pierwsza pomoc przedlekarska – szkolenia,
 • Ochrona środowiska – szkolenia i doradztwo,
 • ADR – szkolenia i doradztwo.

Oraz szkolenia specjalistyczne:

 • Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych,
 • Obsługa urządzeń transportu bliskiego: suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • LPG – bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach,
 • Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.