Szkolenia BHP Poznań

„ASEKOR” Artur Maciejewski

Adres biura:
61-245 Poznań
ul. abpa A. Baraniaka 96/98

Kontakt:
kom. 668 328 083
e-mail: biuro@szkoleniabhp-poznan.pl

Usługi BHP:

 • Szkolenia w dziedzinie BHP,
 • Pełnienie obowiązków Służby BHP,
 • Obsługa BHP firm produkcyjnych,
 • Obsługa BHP instytucji i placówek oświatowych,
 • Nadzór BHP na budowach,
 • Dokumentacja Powypadkowa,
 • Ocena Ryzyka Zawodowego,
 • Instrukcje BHP.

Usługi PPOŻ:

 • Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • Ocena zagrożenia wybuchem,
 • Stałe nadzory ppoż,
 • Okresowe przeglądy ppoż,
 • Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi i ppoż,
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów ppoż,
 • Konserwacja, legalizacja oraz dystrybucja gaśnic.

Usługi w zakresie OŚ:

 • Decyzje Środowiskowe,
 • Pozwolenie zintegrowane,
 • Pozwolenie wodnoprawne,
 • Pozwolenie emisyjne,
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • Sprawozdania do GUS,
 • Gospodarka odpadami,
 • Odwołania od decyzji środowiskowych,
 • Raport KOBIZE.

Pierwsza pomoc przedmedyczna:

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Usługi HACCP:

 • Księga HACCP,
 • Dokumentacja HACCP,
 • Księga dobrych praktyk GHP/GMP.