Szkolenia BHP Lublin

„LUKSLAB” Punkt Obsługi BHP s.c.

Adres:
20-121 Lublin,
Pl. Zamkowy 6a/7

Zakres usług:

 • pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy,
 • pomiar i ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • doradztwo i obsługa bhp,
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska,
 • pomiary elektryczne.

Nasze laboratorium posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji o numerze AB 1225

Wykonujemy następujące badania:

 • pobieranie próbek w celu oceny narażenia na substancje chemiczne – metale, pyły, związki organiczne i nieorganiczne,
 • pomiar i ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • pomiar stężenia pyłu – frakcja wdychalna i respirabilna,
 • stężenia tlenku węgla,
 • stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu,
 • stężenie ozonu,
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • pomiary mikroklimatu umiarkowanego / zimnego / gorącego,
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • pomiary drgań mechanicznych działających przez kończyny górne na organizm człowieka,
 • pomiary hałasu w pomieszczeniach, budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
 • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.