Szkolenia BHP Kraków

Ośrodek Szkolenia „MAT-SERWIS”

Adres:
31-971 Kraków,
Os. ZIELONE 25/U10

Kontakt
tel. 501 777 800
e-mail: amaduspolska@gmail.com
e-mail: matserwis@gmail.com

Badania
Wykonywanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy.
Badania wykonywane przez laboratoria posiadające wdrożony system zarządzania według normy PN-EN ISO 17025: 2005 oraz aktualny certyfikat akredytacji, metodami akredytowanymi.

Zakres usług:

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP i Ppoż,
 • Pełnienie funkcji koordynatora BHP w budownictwie na zlecenie inwestora/generalnego wykonawcy/firm podwykonawczych,
 • Szkolenia:
  • BHP – wstępne (ogólne), okresowe w pełnym zakresie,
  • Ppoż,
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Szkolenia BHP w zakładach górniczych (Decyzja Upr. OUG),
 • Kursy na uprawnienia Wiertacza w zakładach górniczych (Decyzja Upr. OUG),
 • Kursy na uprawnienia Dozoru Niższego i Średniego w zakładach górniczych (Decyzja Upr. OUG),
 • Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego,
 • Przeglądy i konserwacja sprzętu ppoż.