Szkolenia BHP Lębork i Słupsk

Centrum Ochrony Pracy PERFEX S.C.

Adres biura:
84–300 Lębork
ul. Staromiejska 4 lok. 1

Kontakt:
tel. 59 86 27 927
kom. 602 376 792
e-mail: info@perfex.com.pl
e-mail: szkolenia@perfex.com.pl
e-mail: laboratorium@perfex.com.pl

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia dla wykładowców i instruktorów w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń, instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szereg kursów zawodowych.
Wykonujemy badania i pomiary środowiska pracy w celu oceny narażenia zawodowego pracowników na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy (nr akredytacji AB1509).
Zapewniamy stały nadzór w firmie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Nasze profesjonalne, przyjazne i skuteczne szkolenia bhp przeznaczone są dla każdego. Prowadzimy pełną dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy.
Kompleksową obsługę firm w zakresie bhp prowadzimy na terenie województwa pomorskiego, przede wszystkim na terenie miast Lębork oraz Słupsk. Pomiary środowiska pracy wykonujemy na terenie całego kraju.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia okresowe odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz.1860 z 2004 r. ze zmianami) w oparciu o programy ramowe każdorazowo dostosowywane do potrzeb i specyfiki Państwa firmy. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prowadzimy szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup pracowniczych oraz pracodawców.
Oferta Naszego Ośrodka Szkolenia zawiera również bardzo wygodną formę szkolenia w formie e-learningu. Jest to bardzo wygodna metoda szkoleniowa dla pracodawcy oraz pracownika. Pracownik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, z którymi w wolnych chwilach się zapoznaje, posiada przez cały czas trwania szkolenia kontakt z wykładowcą/trenerem. Szkolenie kończy się konsultacją z wykładowcą/trenerem oraz egzaminem.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru. Szkolenie zawiera część teoretyczną i praktyczną z naciskiem na „część praktyczną”.
Program szkolenia dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, do specyfiki zakładu pracy/obiektu Zleceniodawcy.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy adresowane są do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy w firmach oraz zobligowanych do odbywania szkoleń w powyższym zakresie.
Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt imitujący realne sytuacje np. fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczebne defibrylatory AED. Szkolenie oparte jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Oprócz zdarzeń mogących wystąpić w firmach prowadzimy również szkolenia związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w sytuacjach wypadkowych na ulicy. Słuchacze mogą wziąć udział np. w symulacji „dachowania” samochodem.

Szkolenia integrujące załogę w firmie
Tego typu szkolenia organizujemy podczas spotkań integracyjnych w firmach, podczas pikników edukacyjnych w szkołach. Jest to forma nauki oraz nabycia praktycznych umiejętności poprzez rywalizację oraz zabawę. Tematyka szkolenia dostosowana jest do specyfiki firmy, do indywidualnych potrzeb Klienta.
Szanowni Państwo szkolenia które przedstawiliśmy powyżej są szkoleniami regularnie prowadzonymi dla firm i osób fizycznych przez specjalistów z naszego ośrodka szkolenia. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Prowadzimy również szereg kursów i szkoleń specjalistycznych. Istnieje możliwość organizowania tzw. szkoleń na życzenie nie ujętych w stałej ofercie. Jesteśmy w stanie zorganizować inne niż wymienione szkolenia w bardzo szerokim zakresie, dostosowane do potrzeb klienta. Proszę zapoznać się ze szczegółami oferty na naszej stronie internetowej. W przypadku zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w najbliższym możliwym terminie.