Szkolenia BHP Kalisz

Grupa Interlis

Adres biura:
62-800 Kalisz
ul. Górnośląska 56

Kontakt:
tel. 62 753 45 30
tel./fax 62 753 45 40
e-mail: biuro@interlis.pl

Szkolenia, kursy zawodowe

 • BHP,
 • p. poż.,
 • szkolenie pierwsza pomoc,
 • kursy energetyczne,
 • kursy UDT.

P. poż.

 • instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • ocena zagrożenia wybuchem,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów,
 • wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy i znaki BHP.

Usługi BHP

 • obsługa firm,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • postępowanie powypadkowe.

Ochrona środowiska

 • decyzje, pozwolennia,
 • kobize,
 • obsługa firm,
 • sprawozdania.

Laboratorium Badań Środowiska Pracy

 • badanie hałasu,
 • badanie natężenia oświetlenia,
 • pobieranie próbek powietrza,
 • badania stężenia pyłu,
 • oznaczanie WKK,
 • badania stężeń substancji chemicznych, metali, gazów,
 • badanie mikroklimatu,
 • drgania mechaniczne działanjące na organizm człowieka,
 • badania skuteczności wentylacji,
 • pomiary wydatku energetycznego pracowników,
 • badania pól elektromagnetycznych.