Szkolenia BHP Częstochowa

Security Training and Consulting™ Sp. z o.o.

Adres biura i sali szkoleniowej:
42-200 Częstochowa
ul. Krótka 3 lok. 215

Kontakt:
tel. 34 37 31 910
fax 34 37 31 911
kom. 664 466 953
e-mail: biuro@stac.pl

Usługi BHP:

 • audyty oraz doradztwo z zakresu bhp,
 • wykonywanie zadań służby bhp wraz okresowym raportowaniem,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu bhp dla pracodawców oraz pracowników dla wszystkich grup stanowisk – w tym służba bhp,
 • opracowywanie dokumentacji bhp w tym instrukcji, ocen, opinii, ekspertyz, raportów oraz innej dokumentacji,
 • serwis interwencyjny m.in. w przypadku niezapowiedzianej kontroli.

Usługi PPOŻ:

 • wykonywanie doradztwa oraz nadzorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zwalczania pożarów i ewakuacji – również w formie e-learningu;
 • sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej (instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacji zagrożenia przed wybuchem oraz opinii i ekspertyz,
 • wykonywanie przeglądów technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. gaśnice, hydranty, instalacje przeciwpożarowe i ewakuacyjne.

Pierwsza pomoc:

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy – również w formie e-learningu.

Wydawnictwo:

 • prowadzenie portalu edukacyjno – informacyjnego www.znamibezpiecznie.pl,
 • publikacje internetowe oraz książkowe,
 • produkcja oraz sprzedaż instrukcji pierwszej pomocy oraz podręcznych apteczek pierwszej pomocy.

Pozostałe:

 • organizacja kursów nadających kwalifikacje zawodowe (obsługa i konserwacja wszystkich typów maszyn i urządzeń, wymagających uprawnień państwowych);
 • przeglądy budowlane;
 • przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • procedury bezpieczeństwa w firmie – zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne; opracowanie i wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz kryzysowych;