Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy to temat konferencji jaką Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie siedziby UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi:

  • na czym polega antystresowa metoda 8xO Wojciecha Eichelbergera
  • jak pokonać stres w codziennym życiu
  • jakie dobre praktyki funkcjonują w UDT
  • jakie są konsekwencje mobbingu dla organizacji oraz dla ofiary