OCHRONA ŚRODOWISKA

Zapewniamy Państwu pomoc w spełnieniu obowiązków dotyczących ochrony środowiska.

Najczęściej przedsiębiorcy zwracają się do nas z prośbą o wsparcie w zakresie:

  • określenia wymagań dotyczących ochrony środowiska dla konkretnej firmy,
  • opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • przygotowania sprawozdań dotyczących: odpadów, opakowań, i emisji zanieczyszczeń,
  • realizacji zarządzeń pokontrolnych WIOŚ.

Zapewniamy Państwu fachowe doradztwo oraz szkolenia.