AKTUALNOŚCI BHP

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Sesja odbyła się 28 kwietnia 2017 w Sali Kolumnowej Sejmu RP

Uczestników przywitał Przewodniczący ROP poseł na Sejm RP Pan Janusz Śniadeki. Następnie minutą ciszy uczczono ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W trakcie konferencji wystąpili między innymi: Pan Prof. Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy, Pan Prof. Jacek Męcina – Członek Rady Dialogu Społecznego, Małgorzata Nietopiel – Dyrektor Departamentu Prewencji Rehabilitacji ZUS oraz Pani prof. Danuta Koradecka – Dyrektor CIOP-PIB.

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie

Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy to temat konferencji jaką Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie siedziby UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi:

  • na czym polega antystresowa metoda 8xO Wojciecha Eichelbergera
  • jak pokonać stres w codziennym życiu
  • jakie dobre praktyki funkcjonują w UDT
  • jakie są konsekwencje mobbingu dla organizacji oraz dla ofiary