Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie

Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy to temat konferencji jaką Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie siedziby UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi: na czym polega...