„Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategie badania zgodności z wartościami Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”

Gwarantujemy: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwa bufetowa, przerwy kawowe. Miejsce szkolenia:Grup Interlis Interlis sp. z o. o.ul. Zielona 1862-800 Kalisztel. (62) 741 33 80, 90 Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:sylwiadebowa@interlis.plTermin...

Szkolenia

Czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy to temat konferencji jaką Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała w dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie siedziby UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej. Uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi: na czym polega...

Festiwal Nitów i Korozji

Jedną z najbarwniejszych imprez w roku jest coroczny Festiwal Nitów i Korozji. Zobaczcie sami… Z punktu widzenia bhp nasuwa się pytanie, czy poruszanie się tymi pojazdami jest bezpieczne? Otóż jednym z najważniejszych kryteriów udziału w tym rajdzie jest...